Консумативи за селскостопански машини


Консумативи за селскостопански машиниКонсумативи за агромашини

При нас можете да откриете още: КарданиСезал, Термо сонди, Акумулатори, МаслаГуми, Доилни агрегати, Ножчета, Лемежи, Сезал и други консумативи за селскостопански машини. Предлагаме голям избор от кардани за различните селскостопански машини, отговарящи най-точно на прикачения инвентар, за който ще бъдат използвани. Разполагаме с различни по вид, цена и качество сезал. Огромно разнообразие от акумулатори и батерии за всяко едно превозно средство и машина. Имаме налични нови и употребявани доилни агрегати. Налични консумативи: ножчета и контраножчета, лемежи, палци, браздири, пружини, лапи и много други.

При нас ще намерите голямо разнообразие от Консумативи за селскостопански машини!

Кардани
Сезал
ПРУЖИНИ
МАСЛА
АКУМУЛАТОРИ
ГУМИ
ПАЛЦИ
НОЖЧЕТА
ЛЕМЕЖИ
ДОИЛНИ АГРЕГАТИ

  • Консумативи за селскостопански машини www.agromashini.bg  се доставят с куриер ��л��д проведен ��������ел������фонен ������азго������ор за потвърждав��������������������не ������������а Вашата пор������чк����та. Потв��рждав��н�� на поръ��к�� се из��ършва от ����онеде��ник до ����ет��к от 10.00ч. до 17.00ч., бе������ почивни дни и оф��������циал��и празници. Поръчки ��з��ра��ен�� след 17.00ч. остават з�� обработка ��а следващ работен ден.
  • До����та����ката на всич��и К��нсумати��и ��а селскостопански машини е за сметка на клиен������.
  • Цената на доставката �� в з��висимост от ки��ограмите на поръчания продукт и се опреде��я от куриера.
  • Доставката на Консумативи за селскостопански машини се ����звър��ва с ку����иери на ЛЕО ЕКС����РЕС, РАП��ДО и ЕКО��Т.
  • Срокът н�� доставка е 1-2 работни дн�� (в зависимост о���� населеното мя������о) ����т момента на потвърждаване ����а поръчката.
  • Доставкит�������� с к����рие���� се извършв��т от 9.00ч. ����о 18.00ч., през дел��ичн������ дни �� от 9.00��. ��о 14.00ч. ����������� ����бота. Доставки не се извършват неделя �� официални пр��з������ци.
  • Разписа��и��т�� на работното време на Уебсайта и Куриерите п��и наличие ������а повече празнич������ и почив��и дн�� ще б��де публи��увано �� раздел „Н��ВИНИ” на www.agromashini.bg.
  • При грешка на��������раве����а от клиента (��еточно количест��о, модел, вид на стоката и др.), Фирмата не носи ��тговорн��ст.
  • За непр��ви��н�� избран п��о��ук��, Ф��рмата не но��и отговорност.
  • При направена поръчка от Уебс��йт�������� ��е з��дъ��ж��ваме да дост��ви�� продукта до Вас според детайлите ����а поръчката. Направената по��ъ��ка Ви задължав�� да за����латите крайната цена на п��ръ��������ка���� при дос����авк�� с на��о��е�� платеж.